Fakta om svaner

Fakta om svaner – Danmarks Jægerforbund

Svaner er en gruppe af egentlige andefugle (slægterne Cygnus og Coscoroba) og udgør sammen med gæs underfamilien svaner og gæs.

Leksikon, viden og fakta om svaner

Svaner – Wikipedia, den frie encyklopædi

Fakta om knopsvanen … De ældste svaner vi har fulgt i Danmark er over 26 år gamle. … Enkelte svaneunger er hvide, dem kalder man ”polske svaner”.

Knopsvanen | skoven-i-skolen.dk

Svaner er betegnelsen for en række store, 90-180 cm lange, langhalsede andefugle. Det er overvejende planteædende ferskvandsfugle, om end nogle arter …

Her kan du læse en masse om Danmarks nationalfugl, knopsvanen.

svaner – Den Store Danske – lex.dk

svaner | lex.dk – Den Store Danske

Fakta. Længde: 152 cm. Vægt: 10-12 kg. Vingefang: 210-240 cm … På dette tidspunkt besøges Danmark af mange svaner nordfra, men vinterbestanden kommer …

Svaner er betegnelsen for en række store, 90-180 cm lange, langhalsede andefugle. Det er overvejende planteædende ferskvandsfugle, om end nogle arter regelmæssigt overvintrer i brak- og saltvand og undertiden også yngler ved kyster. Svanerne tilhører underfamilien Anserinae, som de deler med gæssene. Med en enkelt undtagelse regnes alle svaner til slægten Cygnus, som omfatter seks arter.

Knopsvane – Naturhistorisk Museum

Knopsvane

Leksikon artikel om Knopsvane med fakta, billeder, video, quizzer, … Knopsvanen er Danmarks nationalfugl, og det er vor mest almindelige svane.

Knopsvane – Naturporten

Svanen er en vandfugl, et andet medlem af anseriformes-ordenen af ​​andefamilien. Det er kendetegnet ved en lang levetid, en tendens til at danne et …

50 mest interessante fakta om svaner. Hvor svanen går i dvale

50 mest interessante fakta om svaner. Hvor svanen går i dvale: interessante fakta og funktioner

Fakta om svanen · Svanen tilhører andefuglegruppen · Der lever 3 svanearter i Danmark · Svanen er Danmarks national fugl · Svanen var ved at uddø i 1920érne og blev …

Svaner – Rundt i Danmark

Svaner

Perioden varer fra sidst i maj til engang i august. Her fælder mellem 1.500 og 2.800 svaner i området og sætter betragtelige mængder mad til livs. Hvis føden er …

Svaner. Læs på Rundt i Danmark om svaner som har stor symbolværdi, idet at knopsvanen er udnævnt til Danmarks nationalfugl.

Mere om svaner – Stige Ø

Stige Ø – Mere om svaner

Mere information om svanerne omkring Odense Fjord.

Keywords: fakta om svaner